Skip to main content

Privacy en cookies

1. Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die betrekking hebben op een natuurlijk persoon (de betrokkene genoemd in de privacywet) die rechtstreeks of onrechtstreeks geïdentificeerd wordt of kan worden. Dit kunnen gegevens zijn als: de naam van een persoon, een foto, een telefoonnummer (zelfs een telefoonnummer op het werk), een code, een bankrekeningnummer, een e-mailadres, een vingerafdruk, …

Een verwerking van gegevens is elke bewerking of elk geheel van bewerkingen van persoonsgegevens. Die bewerkingen zijn bijzonder gevarieerd en hebben onder meer betrekking op de verzameling, bewaring, gebruik, wijziging, mededeling van de gegevens.

2. Reikwijdte en aanvaarding

Deze Privacyverklaring is van toepassing op de persoonsgegevens die we over u verzamelen met als doel u onze producten en diensten aan te bieden. Door de websites van Groepspraktijk Kinesana te gebruiken of door uw persoonsgegevens mee te delen (zoals bijvoorbeeld het bezoeken van de verschillende pagina’s, het aanvragen van een offerte, contact opnemen via het contactformulier, etc.) gaat u uitdrukkelijk akkoord met deze Privacyverklaring.

3. De verzamelde persoonsgegevens

Groepspraktijk Kinesana kan persoonsgegevens verzamelen via verschillende bronnen, waaronder:

  • Online interacties met ons: onder andere via websites van Groepspraktijk Kinesana of “branded” pagina’s of applicaties van Groepspraktijk Kinesana op sociale netwerken van derden (zoals Facebook).
  • Offline interacties met ons: onder andere via direct-marketingacties, gedrukte registratiekaarten, deelname aan wedstrijden en contacten via klantendienst van Groepspraktijk Kinesana.
  • Uw interactie met online gerichte inhoud: (zoals advertenties) die door Groepspraktijk Kinesana, of door dienstverleners namens Groepspraktijk Kinesana, wordt aangeboden via applicaties of websites van derden.

A. Gegevens die u rechtstreeks aan ons verstrekt

Dit zijn gegevens die u met uw toestemming rechtstreeks aan ons verstrekt voor een specifiek doel, waaronder:

  • Persoonlijke contactinformatie: met inbegrip van alle informatie die Groepspraktijk Kinesana nodig heeft om persoonlijk met u contact op te nemen (zoals uw naam, thuis- of e-mailadres en telefoonnummer);
  • Demografische informatie: waaronder uw leeftijd, geslacht, locatie (postcode, gemeente/stad, provincie en geolocatie), favoriete producten, hobby’s, interesses, en informatie over uw gezin of levensstijl;
  • Inhoud die door de consument is gegenereerd: waaronder inhoud (zoals foto’s, video’s en persoonlijke verhalen) die u creëert en vervolgens deelt met Groepspraktijk Kinesana (en mogelijk anderen) door deze te uploaden naar een Groepspraktijk Kinesana site.

B. Gegevens verzameld uit andere bronnen

We kunnen informatie over u verzamelen via andere legitieme bronnen om u onze producten en diensten aan te bieden. Voorbeelden van dergelijke bronnen zijn externe gegevensverzamelaars (Google Analytics), promotionele partners (Google Adwords), openbare bronnen en sociale netwerken van derden. Dergelijke informatie kan het volgende omvatten:

  • Persoonlijke contactinformatie;
  • Alle persoonsgegevens die deel uitmaken van uw profiel bij een sociaal netwerk van derden (bv. Facebook) en door dat sociale netwerk met ons mogen worden gedeeld (zoals uw naam, e-mailadres, geslacht, verjaardag, gemeente/stad, profielfoto, gebruiksnaam en vriendenlijst). Meer informatie over de gegevens die we kunnen verzamelen vindt u op de website van het betreffende sociale netwerk.

4. Google Analytics & Cookies

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse service van Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde “cookies”. Cookies zijn kleine informatiebestanden die door de server van een website via de browser tijdelijk of permanent op uw computer of toestel worden opgeslagen. De cookies bevatten een unieke code die toelaat om uw browser te herkennen tijdens uw bezoek aan die website (dit is een “session” cookie) of ook tijdens latere bezoeken of bij later gebruik (dit is een “permanent” cookie). Cookies laten toe het gebruik van een website te vereenvoudigen, vervolledigen en personaliseren. Voor verdere informatie omtrent het gebruik van cookies, verwijzen wij graag naar onze Cookieverklaring die hierover meer uitleg geeft.

5. Persoonsgegevens van kinderen

Groepspraktijk Kinesana vraagt of verzamelt nooit bewust persoonsgegevens van kinderen jonger dan 12 jaar. Als Groepspraktijk Kinesana ontdekt dat het per ongeluk persoonsgegevens heeft verzameld van een kind jonger dan 12 jaar, dan zal het de persoonsgegevens van dat kind zo snel als redelijkerwijs mogelijk verwijderen uit zijn bestanden. Groepspraktijk Kinesana kan evenwel persoonsgegevens van kinderen jonger dan 12 jaar rechtstreeks via een ouder of voogd verzamelen, en dus met hun uitdrukkelijke toestemming.

6. Bewaren van gegevens

Wij verwerken de gegevens die u vrijwillig heeft ingegeven op onze Website louter voor intern gebruik en voor de vermelde doeleinden (bijvoorbeeld het opgeven van uw gegevens in het contactformulier of de opgegeven gegevens bij de aanvraag van een offerte, etc.). De verkregen persoonsgegevens zullen in geen enkel geval verstrekt worden aan derden, tenzij u daarvoor uw specifieke toestemming hebt gegeven.

Groepspraktijk Kinesana zal uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk bewaren voor het vermelde doel, rekening houdend met onze behoefte om vragen te beantwoorden en problemen op te lossen, diensten te verbeteren en nieuwe diensten aan te bieden, en de wettelijke voorschriften na te leven. Dat betekent dat we uw persoonsgegevens na uw laatste interactie met Groepspraktijk Kinesana gedurende een redelijke periode kunnen bijhouden. Wanneer de persoons-gegevens die we verzamelen niet langer vereist zijn, zullen we deze op een veilige manier vernietigen of verwijderen.

7. Links naar andere websites

Verschillende pagina’s van onze websites kunnen links bevatten naar andere websites. Deze richtlijnen over gegevensbescherming gelden enkel voor onze websites. Wij raden u aan de bepalingen over gegevensbescherming op de andere sites te bekijken.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van de websites waarnaar u via links op deze Website wordt doorverwezen noch worden wij geacht akkoord te gaan met de inhoud die via deze links ter beschikking worden gesteld.

8. Toegang en rechtzetting

U hebt het recht om kosteloos informatie en/of toegang tot uw persoonsgegevens te vragen. U kunt ons daartoe een verzoek sturen (zie artikel 11). Als Groepspraktijk Kinesana geen toegang kan geven tot uw persoonsgegevens, zal het u laten weten waarom dat niet mogelijk is.

Op grond van de Privacywet heeft u eveneens het recht om deze persoonsgegevens te laten wijzigen indien ze onjuist zijn. Daarnaast kan u uw persoonsgegevens laten verwijderen of de aanwending ervan verbieden indien ze onvolledig of niet ter zake dienend zijn.

9. Wijzigingen

Groepspraktijk Kinesana behoudt zich steeds het recht voor om deze Privacyverklaring te wijzigen. Het is uw verantwoordelijkheid om zelf regelmatig de toepasselijke Website Privacyverklaring door te nemen en de laatste versie hiervan in acht te nemen.

10. Meer informatie

Meer informatie over de privacywetgeving in België vindt u op de website van de Belgische privacycommissie: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/.

De website van Groepspraktijk Kinesana gebruikt cookies om uw surfervaring gemakkelijker en aangenamer te maken en om de inhoud van zijn website beter af te stemmen op uw behoeften en voorkeuren. Als u in de banner op ‘Verder surfen’ klikt, geef je je expliciete toestemming voor het gebruik van cookies in overeenstemming met deze cookieverklaring. Je kunt je toestemming op elk ogenblik intrekken door je cookie-keuze aan te passen.

Algemeen

De Cookieverklaring legt uit welke cookies worden gebruikt op de Website. Door uw bezoek aan, of het gebruik van de Website, gaat u uitdrukkelijk akkoord met het gebruik van cookies zoals in deze verklaring beschreven. Indien u niet akkoord kan gaan met deze cookieverklaring, dient u elk verder gebruik van de Website stop te zetten.

Het gebruik van cookies door Groepspraktijk Kinesana kadert binnen ons algemene beleid met betrekking tot de bescherming van uw privacy en de verwerking van uw persoonsgegevens. Verdere informatie hierover, en een overzicht van uw rechten in dit verband, vindt u in onze privacyverklaring.

Wat zijn cookies?

“Cookies” zijn kleine informatiebestanden die door de server van een website via de browser tijdelijk of permanent op uw computer of toestel worden opgeslagen. De cookies bevatten een unieke code die toelaat om uw browser te herkennen tijdens uw bezoek aan die website (dit is een “session” cookie) of ook tijdens latere bezoeken of bij later gebruik (dit is een “permanent” cookie). Cookies laten toe het gebruik van een website te vereenvoudigen, vervolledigen en personaliseren.

Welke soorten cookies bestaan er?

Hier volgt algemene informatie over cookies:

Tijdelijke cookies

Tijdelijke cookies worden alleen tijdelijk opgeslagen in de browser. Zodra de browser gesloten en verlaten wordt, worden die cookies gewist.

Permanente cookies

Permanente cookies blijven op de computer of mobiele apparaat staan, ook als de browser wordt afgesloten. Permanente cookies maken het mogelijk iemand te herkennen tijdens latere websitebezoeken. Permanente cookies blijven op het apparaat staan totdat hun einddatum bereikt is, totdat er een nieuwe cookie geïnstalleerd wordt, of totdat deze verwijderd wordt.

Eerstepartijcookies

Eerstepartijcookies zijn cookies die Groepspraktijk Kinesana beheert en eigen zijn aan de bezochte website of aan de gebruikte applicatie.

Derdepartijcookies

Derdepartijcookies zijn cookies die beheerd en geplaatst worden door een derde partij, tijdens je bezoek aan de website. Derdepartijcookies zorgen er dus voor dat bepaalde gegevens door het bezoek aan onze website aan derden verzonden worden. Denk hierbij aan Google Analytics. Derdepartijcookies kunnen ook gebruikt worden voor reclame, waardoor men aangepaste advertenties te zien kan krijgen. In dat laatste geval gaat het om advertentiecookies.

Noodzakelijke cookies

Of essentiële cookies, zijn cookies die onmisbaar zijn om de Website te kunnen bezoeken en om bepaalde onderdelen ervan te kunnen gebruiken. Deze cookies laten u bijvoorbeeld toe om te navigeren tussen de verschillende onderdelen van de Website, of om formulieren in te vullen. Indien u deze cookies weigert zullen bepaalde onderdelen van de Website niet of niet optimaal werken.

Functionele cookies

De functionele cookies zijn de cookies die het functioneren van de Website vergemakkelijken en aangenamer maken en er voor zorgen dat u een meer gepersonaliseerde surfervaring krijgt. Het zijn bijvoorbeeld de cookies die uw taalvoorkeur onthouden, evenals de cookie die bijhoudt of u reeds gevraagd werd om deel te nemen aan een enquête zodat u niet telkens opnieuw dezelfde enquête wordt voorgelegd.

Performantiecookies

Dit zijn cookies die tot doel hebben om informatie te verzamelen over de manier waarop bezoekers de Website gebruiken, zoals informatie aangaande de bezochte pagina’s of het aantal weergegeven foutmeldingen, teneinde het gebruik van de Website te analyseren en te optimaliseren.

Advertentie- en personalisatiecookies

Advertentiecookies en personalisatiecookies worden gebruikt om informatie te verzamelen over het surfgedrag van websitegebruikers met als doel hun reclame of website-inhoud aan te bieden die in hun interessesfeer valt.

Tracking cookies

Tracking cookies worden gebruikt om het surfgedrag van websitegebruikers op meerdere, verschillende websites te traceren om gedragingen of informatie te verzamelen op de bezochte websites.

Beheer van cookies

Via uw browserinstellingen kunt u de installatie van cookies weigeren. U kunt ook op elk moment de reeds geïnstalleerde cookies verwijderen van uw computer of mobiel eindapparaat. Maar zo zullen sommige onderdelen van onze website niet of niet optimaal werken.

Op de volgende website vind je voor de meest gebruikte browsers de werkwijze om cookies te weigeren: http://www.aboutcookies.org/.

Voor meer informatie zie ook volgende links: