Skip to main content

Manuele therapie

Manuele Therapie is een specialisatie binnen de kinesitherapie en gaat uit van functiestoornissen in de gewrichten. Indien een gewricht niet beweegt zoals het hoort te bewegen kunnen pijnklachten optreden, zenuwen ingeklemd geraken, een verhoogde spierspanning en krachtverlies ontstaan.

Door middel van mobilisaties of een korte snelle beweging (manipulatie) wordt het geblokkeerde gewricht weer in zijn normale beweging gebracht.

Als het gewricht z’n normale functie weer terug heeft,  zullen over het algemeen snel de pijnklachten verdwijnen en ook de functies van het zenuwstelsel en de spieren zich herstellen.

Manuele therapie

Praktische info

Afspraak maken
Alle consultaties zijn op afspraak en kunnen enkel telefonisch gemaakt worden. Een gemaakte afspraak en de bijgevolg gereserveerde tijd dienen uiteraard gerespecteerd te worden. Indien u een afspraak toch niet kan nakomen, verwittig dan telefonisch zo snel mogelijk uw therapeut(e).

Op die manier kan uw gereserveerde tijd misschien door een andere patiënt ingevuld worden. Gemaakte afspraken die niet 24u op voorhand worden geannuleerd, worden noodgedwongen dus toch aangerekend.

Kinesitherapievoorschrift
Een voorschrift van uw arts is noodzakelijk om in aanmerking te komen voor terugbetaling bij uw mutualiteit. Hoeveel u terugkrijgt van de mutualiteit hangt af van uw sociaal statuut.
Zolang u niet in het bezit bent van een geldig voorschrift, betaalt u per behandeling (en dus ook zonder tussenkomst van de mutualiteit).

Betaling
Er kan cash of met bancontact betaald worden op het einde van de behandelreeks. Van zodra uw betaling uitgevoerd wordt, ontvangt u een “attest voor verstrekte hulp” waarmee u terugbetaling geniet bij uw mutualiteit.
Voor sommige therapieën of gebruikte materialen wordt een apart bedrag aangerekend. Voor wat betreft het gebruik van medische materialen wordt enkel de inkoopprijs aangerekend.