Skip to main content

Bio Energy Stimulation (B-E-St therapie)

Bio-Energy-Stimulatie is een enorm heilzame therapievorm die gebruik maakt van een stroomvorm uitgedrukt in micro – ampere.

Deze wordt ook de “injury-current” genoemd want ons lichaam gebruikt namelijk dezelfde stroomvorm om bepaalde stoffen (zoals o.a. ATP) aan te maken zodat gekwetste lichaamsdelen op een natuurlijke wijze terug kunnen herstellen.

Daar waar een blessure lokaal behandeld wordt met deze therapievorm wordt het genezingsproces dus enorm gestimuleerd en versneld ! Het B-E-St concept heeft immers bewezen de meest efficiënte behandeling te zijn om de hoeveelheid ATP (adenosinetriphosfaat), welke de chemische basis is van alle levende cellen, in ons lichaam te verhogen.

Bij wetenschappelijk onderzoek werd zelfs aangetoond dat een B-E-St behandeling de ATP-productie t.h.v. een letsel verhoogt tot wel 800 % !

Dit resulteert in een vlugge pijnvermindering en een veel sneller natuurlijk weefselherstel!

 Voordelen :

  • sneller herstel bij acute spier-, pees- en ligamentletsels
  • vermindering van onstekingen
  • sneller herstel na operatieve ingrepen

 Indicaties : 

SPORT : spierscheur of verrekking, tendinitis, ligamentletsels, …

ORTHOPEDIE : arthrose, arthritis, reuma, jicht, …

NEUROLOGIE : spastische of slappe verlamming, sequellen van herseninfarct, chronische vermoeidheid, ziekte van Parkinson

Voor meer info kan u terecht op de website: www.best-by-jeecee.com/nl

Bio Energy Stimulation (B-E-St therapie)

Praktische info

Afspraak maken
Alle consultaties zijn op afspraak en kunnen enkel telefonisch gemaakt worden. Een gemaakte afspraak en de bijgevolg gereserveerde tijd dienen uiteraard gerespecteerd te worden. Indien u een afspraak toch niet kan nakomen, verwittig dan telefonisch zo snel mogelijk uw therapeut(e).

Op die manier kan uw gereserveerde tijd misschien door een andere patiënt ingevuld worden. Gemaakte afspraken die niet 24u op voorhand worden geannuleerd, worden noodgedwongen dus toch aangerekend.

Kinesitherapievoorschrift
Een voorschrift van uw arts is noodzakelijk om in aanmerking te komen voor terugbetaling bij uw mutualiteit. Hoeveel u terugkrijgt van de mutualiteit hangt af van uw sociaal statuut.
Zolang u niet in het bezit bent van een geldig voorschrift, betaalt u per behandeling (en dus ook zonder tussenkomst van de mutualiteit).

Betaling
Er kan cash of met bancontact betaald worden op het einde van de behandelreeks. Van zodra uw betaling uitgevoerd wordt, ontvangt u een “attest voor verstrekte hulp” waarmee u terugbetaling geniet bij uw mutualiteit.
Voor sommige therapieën of gebruikte materialen wordt een apart bedrag aangerekend. Voor wat betreft het gebruik van medische materialen wordt enkel de inkoopprijs aangerekend.