Skip to main content

Neurostructurele Integratie Techniek

Neurostructurele Integratie Techniek (NST) is een zeer krachtige en effectieve manuele behandelmethode die gebruikt kan worden bij allerlei gezondheidsproblemen.

NST maakt hierbij gebruik van het autoregulatie systeem van het lichaam.

De resultaten zijn langdurig corrigerend, zelfs voor de moeilijkste en meest chronische pathologieën.

Men past een aantal specifieke manuele technieken toe in een welbepaalde volgorde over de wervelzuil, de buik, de ledematen en de schedel.

Deze technieken zijn dwars gericht over spiervezels, pezen, ligamenten of neurologische structuren en worden toegepast met een variabele druk, terwijl het inlassen van welbepaalde rustpauzes het lichaam de tijd geeft om met deze input aan de slag te gaan.

Een behandeling duurt ongeveer 30 minuten. Een substantiële verbetering wordt vaak al bereikt na de eerste sessie, een langdurig effect wordt normaal bereikt na de 4de tot de 5de sessie. 

Het is een vaststaand gegeven dat nadat er NST is toegepast een krachtige verandering plaatsvindt in het musculo-skeletale (spier en gewrichten) en viscerale (inwendige organen) systeem die een gevolg zijn van een decodering van het centrale zenuwstelsel en een uitgebreide resetting van het totale lichaam.

Voor meer info over de therapie op zich en het opleidingsniveau van uw behandelende therapeut(e) kan u terecht op de website: www.nsthealth.com & www.nsthealth.com/practitioners/

Neurostructurele Integratie Techniek

Praktische info

Afspraak maken
Alle consultaties zijn op afspraak en kunnen enkel telefonisch gemaakt worden. Een gemaakte afspraak en de bijgevolg gereserveerde tijd dienen uiteraard gerespecteerd te worden. Indien u een afspraak toch niet kan nakomen, verwittig dan telefonisch zo snel mogelijk uw therapeut(e).

Op die manier kan uw gereserveerde tijd misschien door een andere patiënt ingevuld worden. Gemaakte afspraken die niet 24u op voorhand worden geannuleerd, worden noodgedwongen dus toch aangerekend.

Kinesitherapievoorschrift
Een voorschrift van uw arts is noodzakelijk om in aanmerking te komen voor terugbetaling bij uw mutualiteit. Hoeveel u terugkrijgt van de mutualiteit hangt af van uw sociaal statuut.
Zolang u niet in het bezit bent van een geldig voorschrift, betaalt u per behandeling (en dus ook zonder tussenkomst van de mutualiteit).

Betaling
Er kan cash of met bancontact betaald worden op het einde van de behandelreeks. Van zodra uw betaling uitgevoerd wordt, ontvangt u een “attest voor verstrekte hulp” waarmee u terugbetaling geniet bij uw mutualiteit.
Voor sommige therapieën of gebruikte materialen wordt een apart bedrag aangerekend. Voor wat betreft het gebruik van medische materialen wordt enkel de inkoopprijs aangerekend.