Skip to main content

Julie Vanhove

Julie studeerde in 2019 af met als afstudeerrichting Manuele Therapie waarin ze zich momenteel nog verder bekwaamd via een extra postgraduaat.
Verder is Julie enorm geïnteresseerd in de sportrevalidatie.