Skip to main content

Myofasciale therapie

Myofasciale therapie of “dry needling” is een techniek waarbij een zeer dun naaldje door de huid en de spier direct in een triggerpoint of “spierknoop” wordt geprikt.

Zo’n triggerpoint is een zeer plaatselijk verharde en pijnlijke plek in een spier, die de oorzaak kan zijn van allerlei, vaak uitstralende pijnklachten.

Omdat er geen vloeistof wordt geïnjecteerd, spreekt men van “dry” needling.

Na de behandeling kan de behandelde spier gevoelig en wat stijf aanvoelen. Na een nachtrust voelt het vaak al een stuk beter. De stijfheid neemt geleidelijk aan af en kan tussen de 1 en maximaal 5 dagen duren.

Daarna treedt een merkbare verbetering op; met name de eerder ervaren uitstralende pijnklachten nemen (aanzienlijk) af. De beweeglijkheid van de spier neemt toe, doordat de spier meer ontspannen is. Andere effecten die regelmatig genoemd worden zijn een toename van de eigen energie en een gevoel van algehele ontspanning.

Myofasciale therapie

Praktische info

Afspraak maken
Alle consultaties zijn op afspraak en kunnen enkel telefonisch gemaakt worden. Een gemaakte afspraak en de bijgevolg gereserveerde tijd dienen uiteraard gerespecteerd te worden. Indien u een afspraak toch niet kan nakomen, verwittig dan telefonisch zo snel mogelijk uw therapeut(e).

Op die manier kan uw gereserveerde tijd misschien door een andere patiënt ingevuld worden. Gemaakte afspraken die niet 24u op voorhand worden geannuleerd, worden noodgedwongen dus toch aangerekend.

Kinesitherapievoorschrift
Een voorschrift van uw arts is noodzakelijk om in aanmerking te komen voor terugbetaling bij uw mutualiteit. Hoeveel u terugkrijgt van de mutualiteit hangt af van uw sociaal statuut.
Zolang u niet in het bezit bent van een geldig voorschrift, betaalt u per behandeling (en dus ook zonder tussenkomst van de mutualiteit).

Betaling
Er kan cash of met bancontact betaald worden op het einde van de behandelreeks. Van zodra uw betaling uitgevoerd wordt, ontvangt u een “attest voor verstrekte hulp” waarmee u terugbetaling geniet bij uw mutualiteit.
Voor sommige therapieën of gebruikte materialen wordt een apart bedrag aangerekend. Voor wat betreft het gebruik van medische materialen wordt enkel de inkoopprijs aangerekend.