Skip to main content

Jannick Oomsels

Jannick studeerde af in 2015 als Master in de Kinesitherapie en de Motorische Revalidatie met als specialisatie Pediatrische Kinesitherapie. Daarna specialiseerde ze zich in de NeuroStructurele Integratietechniek en de voornamelijk ook in Brain based rehabilitation.